Beint í efni

FÍF – félagsvísindafólk á vinnumarkaði

Hlutverk Félags íslenskra félagsvísindamanna er að vera í forsvari fyrir félagsfólk sitt við gerð kjarasamninga og við ákvarðanir er á einhvern hátt snerta kjör þeirra. Félagsfólk starfar hjá ríki, sveitarfélögum og á almennum vinnumarkaði auk þess að vera sjálfstætt starfandi.

Skrifstofa félagsins

Þjónustuskrifstofan er til húsa í Borgartúni 6. Hún er opin virka daga frá klukkan 9-12 og 13-16. Síminn er 595 5165.

Á skrifstofunni, sem rekin er með fjórum öðrum stéttarfélögum, er félagsfólki veitt margs konar þjónusta og upplýsingar.

Meðal verkefna hennar er að aðstoða:

 • á sviði kjara- og réttindamála
 • við lausn ágreiningsmála er varða framkvæmd og túlkun kjarasamninga
 • við að leita lögfræðilegrar ráðgjafar í málum sem falla undir starfssvið stéttarfélags
 • við gerð ráðningarsamninga og túlkun á þeim
 • við útreikninga á launum og innheimtu ef þörf krefur

Aðild að félaginu

Félag íslenskra félagsvísindamanna er stéttarfélag launafólks sem hefur viðurkennt lokapróf í félagsvísindum. Einnig geta átt aðild þau sem starfa sem sérfræðingar á sviði félagsvísinda og hafa viðurkennda háskólamenntun í hliðstæðum greinum. Félagsaðild er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi. Háskólanemar sem lokið hafa 30 eininga háskólanámi geta fengið námsmannaaðild að félaginu.

Félagsvísindafólk í tölum

  0%
  Félagsfólk FÍF starfar hjá ríki og sveitarfélögum en 45% félagsfólks starfar á almennum vinnumarkaði.
  0
  Félagsfólk FÍF er fjölbreyttur hópur fólks þar sem meðalaldurinn er 48 ár.
  0+
  Félagsfólk FÍF hefur fjölbreytta menntun og meðal þeirra er að finna yfir 50 tegundir af háskólanámi.

Saga félagsins

Félagið var stofnað þann 20. maí 1976 sem fagfélag og var þá nefnt Félag þjóðfélagsfræðinga. Stofnendur var hópur fólks sem lokið höfðu BA prófi í „almennum þjóðfélagsfræðum“ frá námsbraut í þjóðfélagsfræðum við Háskóla Íslands, sem hóf starfsemi 1969.

Stjórn FÍF

Stjórn FÍF ber ábyrgð á rekstri félagsins, skrifstofuaðild og fjársýslu. Stjórnin fer með umboð félagsins til kjarasamninga og skal skipuð fimm fullgildum félagsmönnum, löglega kjörnum á aðalfundi. Stjórnarmenn eru kosnir til eins árs í senn, en formaður til tveggja ára. Tveir varamenn eru kosnir til eins árs.

Fundargerðir stjórnarfunda

Lög og samþykktir félagsins

Í lögum félagsins er meðal annars kveðið á um hlutverk Félags íslenskra félagsvísindamanna, reglur varðandi félagsaðild og ábyrgð stjórnar auk lýsinga á starfsemi félagsins.

Auk laganna má benda á samþykktir félagsins, m.a.

Aðalfundir Félags íslenskra félagsvísindamanna

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda í febrúar ár hvert. Stjórn getur ákveðið að aðalfundur fari fram sem staðfundur, rafrænt í fjarfundi eða sem bæði stað- og fjarfundur. Fara þá rafrænt fram atkvæðagreiðslur, samþykktir og slíkt sem jafnan færi fram skriflega.

Hönnunarstaðall Félags íslenskra félagsvísindamanna

Allt efni sem FÍF sendir frá sér skal vera samkvæmt hönnunarstaðli.

Í hönnunarstaðli er að sjá reglur og útfærslur á notkun merkis, leturgerðir og reglur um litaval í kynningarefni og merkingum. Þar eru merki og aðrir grafískir þættir á vektoraformi sem hægt er að sækja ef skjalið er opnað í myndvinnsluforriti.