Beint í efni

FÍF hefur sameinast í Visku

Viska er öflugt stéttarfélag sem veitir persónulega þjónustu og er í forsvari fyrir félagsfólk varðandi kjör og réttindi. Viska er stærsta aðildarfélag BHM og nýtur félagsfólk aðildar að sjóðum bandalagsins.

Aðgengilegir kjarasamningar

Félag íslenskra félagsvísindamanna gerir kjarasamninga fyrir hönd sinna félagsmanna. Þessir miðlægu samningar eru sá grunnur sem mögulegir stofnana- eða fyrirtækjasamningar byggja síðan ofan á, eftir því sem við á hjá hverjum vinnustað. Hér á vefnum eru nú aðgengilegir á rafrænan hátt allir samningar sem í gildi eru hjá félaginu.

Þjónusta félagsins

Félag íslenskra félagsvísindamanna veitir persónulega ráðgjöf í kjara- og réttindamálum, svo sem við gerð ráðningasamninga og við undirbúning launaviðtals. Við leggjum mikla áherslu á öfluga, einstaklingsmiðaða varðstöðu og ókeypis ráðgjöf ef vandamál koma upp á vinnustað. Í mörgum tilvikum útvegar félagið ókeypis lögfræðiþjónustu og kemur fram fyrir hönd einstaklinganna eigi þeir undir högg að sækja..

Margvíslegur ávinningur

Aðild að stéttarfélagi er ávísun á öryggi. Félagsfólk nýtir samtakamátt sinn til að knýja á um bestu mögulegu kjör sín og réttindi. Gott stéttarfélag veitir persónulega ráðgjöf og þjónustu, allt frá ráðningarsamningi til starfsloka. Það opnar einnig aðgengi að margskonar fríðindum og fjárhagslegum stuðningi og er traustur bakhjarl þegar á þarf að halda.

Félag íslenskra félagsvísindamanna er eitt þessara félaga. Það grundvallar þjónustu sína á styrkum stoðum langrar sögu og sækir sér aukið afl með því að starfa undir merkjum BHM og vera þannig hluti af stórri og öflugri heild.

Betri kjör

Félag íslenskra félagsvísindamanna gerir samninga við allskonar mismunandi aðila, ríkisvaldið, sveitarfélög, stofnanir og einkafyrirtæki fyrir hönd félaga sinna. Markmiðið er ávallt að hámarka ávinning til lengri tíma.

Persónuleg þjónusta

Félag íslenskra félagsvísindamanna veitir einstaklingsmiðaða ráðgjöf við gerð ráðningarsamninga, undirbúning launaviðtala o.s.frv. Félagið er einnig öflugur bakhjarl einstaklinga í ágreiningsmálum og réttindabaráttu.

Fjölbreyttir styrkir

Aðild að Félagi íslenskra félagsvísindamanna opnar á fjárhagslega aðstoð vegna heilbrigðisþjónustu eða langvarandi fjarveru frá vinnu vegna veikinda. Sjúkra- og styrktarsjóðir greiða fyrir sérfræðiráðgjöf og útlagðan kostnað.

Ókeypis fræðsla og námskeið

Félag íslenskra félagsvísindamanna veitir félagsfólki sínu aðgang án endurgjalds að alls kyns fræðslu, fyrirlestrum og námsefni sem jafnt getur nýst í leik og starfi. Oft er efnið rafrænt og hægt að lesa, horfa og hlusta við hentugleika.

Bakhjarl símenntunar

Örar breytingar á vinnuumhverfi og verkefnum gera símenntun stöðugt mikilvægari, fyrir starfsánægju, öryggi og umbun. Félag íslenskra félagsvísindamanna opnar aðgang að öflugum sjóðum sem veita verðmæta styrki.

Betri frídagar!

Með aðild að Orlofssjóði BHM býður Félag íslenskra félagsvísindamanna aðgang að spennandi orlofskostum auk afsláttarkjara á flugi og margvíslegri frítengdri afþreyingu.

Við leggjum áherslu á að stéttarfélagið veiti ávallt einstaklingsmiðaða ráðgjöf

Gauti Skúlason, verkefnastjóri samskipta og þjónustu hjá Félag íslenskra félagsvísindamanna

Styrkir sem geta breytt öllu

Með aðild að Félagi íslenskra félagsvísindamanna opnast möguleikar á margvíslegum styrkjum. Þar skiptir þátttaka félagsins í BHM miklu máli. Veitt er fjárhagsleg aðstoð vegna heilbrigðisþjónustu eða langvarandi fjarveru frá vinnu vegna veikinda. Sjúkra- og styrktarsjóðir greiða einnig fyrir margs konar sérfræðiráðgjöf og útlagðan kostnað og veita t.d. gleraugnastyrki, fæðingarstyrki, dánarbætur o.m.fl.

Starfsendurhæfing

VIRK Starfsendurhæfing eflir starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði. Starfsendurhæfing samhliða vinnu gæti komið til greina fyrir starfsmenn sem eiga erfitt með að skila vinnu sinni á fullnægjandi hátt vegna heilsubrests. Oft er vinnustaðurinn þegar búinn að koma til móts við starfsmanninn með aðlögunum sem hafa þó ekki náð að breyta starfsgetu starfsmannsins. Þá væri kannski gott að skoða starfsendurhæfingu samhliða vinnu.

Orlofssjóður BHM

Orlofssjóður BHM hefur það markmið að auðvelda sjóðfélögum að njóta orlofs og í því skyni á sjóðurinn og rekur orlofshúsnæði. Vöruframboð Orlofssjóðs BHM samanstendur einnig af flugávísunum, útilegu – og veiðikortum og ferðaávísunum.

Ávarp formanns

Kæru félagar!

Félag íslenskra félagsvísindamanna á sér langa og farsæla sögu innan íslenskrar kjarabaráttu. Við leggjum metnað okkar í virk tengsl við félagsfólk og að vera traustur bakhjarl þegar á reynir. Við hvetjum ykkur því til að nýta þjónustu okkar.

Nú er okkar mikilvægasta verkefni að nútímavæða félagið og gera því betur kleift að tryggja hagsmuni félagsfólks við þær miklu breytingar sem framundan eru á íslenskum vinnumarkaði. Við leggjum mikla áherslu á árangursríka samvinnu við önnur stéttarfélög til að tryggja árangur í komandi kjara- og réttindabaráttu.

Það er trú mín að með sterkum stéttarfélögum og öflugri kjarabaráttu getum við náð árangri við að tryggja aukið jafnræði á milli kynjanna og að störf og menntun verði metin að verðleikum. Við ætlum okkur að bæta lífsgæði fólks og bjóðum öllum með í för.

Kristmundur Þór Ólafsson